Delphi-forvalter satser på Telenor

Espen Furnes ser flere triggere i Telenor, men ligger lavt i energi.

BULL PÅ TELENOR: Delphi Norge-forvalter Espen Furnes. Foto: Jone Frafjord
Personlig økonomi

Etter coronasmellen i februar/mars har aksjefondet Delphi Norge hentet seg kraftig inn utover våren og sommeren.

Ved utgangen av april hadde fondet en 2020-avkastning på minus 25,3 prosent, sammenlignet med et fall på langt mer beskjedne 16,7 prosent for referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs).

Etter å ha kommet seg foran i august, fortsatte forvalter Espen Furnes å distansere markedet i september. Denne måneden steg fondet 3,7 prosent, mens referanseindeksen falt 0,1 prosent.

Hittil i 2020 er fondet nå ned 2,1 prosent, som er 4,3 prosentpoeng foran referansen.

Furnes beskriver september som en rimelig flat måned for Oslo Børs, «hvor spesielt konsum- og teknologiaksjer gjorde det bra, samtidig som finans og energi trakk i motsatt retning».

Ligger lavt i energi

Energiaksjene har vært svake i hele år, og Furnes trekker frem hovedsakelig to årsaker til det. 

«For det første har coronapandemien ført til langt svakere etterspørsel etter olje og gass, og dermed også lavere priser. For det andre beveger stadig mer av kapitalen seg i retning av fornybar energi, og mye frigjøres ved at investorer selger tradisjonelle energileverandører – som oljeprodusenter. Dette har ført til at oljeselskapene i Europa typisk har falt 20-50 prosent så langt i år», skriver forvalteren.

Oljeselskapene velger derfor å holde igjen så mye av investeringene som mulig, noe som også smitter over på underleverandørene. 

«Blant underleverandørene som har teknologi og kunnskap som også kan brukes innenfor fornybar energi, jobbes det nå på spreng for å akselerere satsingen. Fusjonen mellom Aker Solutions  og Kværner  , samt etableringen av Aker Horizons, er gode eksempler på endringene som nå skjer», fortsetter Furnes, som tror utviklingen vil fortsette. 

«Oljeprodusentenes aksjekurser har nå tatt høyde for mye av denne trenden, likevel foretrekker vi fortsatt en lav energieksponering», heter det videre.

Ser flere triggere i Telenor

Delphi Norge tok i løpet av september en posisjon i Telenor  

«Selv om dette er et stort børsselskap som vi sjelden søker eksponering mot, ser vi nå flere triggere i aksjen. For det første vet vi at selskapet jobber med å omstrukturere den asiatiske delen av virksomheten. Hele eller deler av denne businessen kommer trolig til å bli slått sammen med andre aktører, eller så gjennomføres det en børsnotering. Dette vil bidra til å synliggjøre verdier, og trolig også skape nye verdier», skriver Furnes. 

«For det andre er det fortsatt rom for en videre konsolidering i Norden, noe som vil være positivt for Telenors lønnsomhetspotensial. Aksjen er attraktivt priset, samtidig som utbyttet er høyt», legger han til.

Stor tro på børsferskinger

Fondet deltok i løpet av september for øvrig på børsnoteringer i Salmon Evolution  og Agilyx  

«Mens førstnevnte er i ferd med å etablere såkalte hybrid-landbaserte lakseoppdrettsanlegg i Norge og i Asia, leverer Agilyx anlegg for gjenvinning av plast. Begge har store vekstmuligheter, og representerer fremtidsrettede teknologier som vi har stor tro på», forklarer Furnes.

aksjefond
delphi
espen furnes
TEL
Nyheter
Personlig økonomi
Børs