Kan bli lettere å senke formuesskatten

Det foreslåtte statsbudsjettet for 2021 inneholder endringer som kan lette beskatningen av boligformue, påpeker adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

SJEKK TAKSTVERDIEN: Det kan bli lettere og mer lønnsomt å nedjustere Skatteetatens anslag for verdien av primærbolig.  Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Personlig økonomi

I statsbudsjettet for 2021 vil de foreslåtte endringene i formuesbeskatning ha mest å si for privatpersoner, ifølge adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

– Det viktigste er trolig de nye reglene for senking av formuesverdien, der Skatteetatens formuesverdi er høyere enn markedsverdien, utdyper han.

– Etter dagens regler må Skatteetatens takstverdi være mer enn 120 prosent av markedsverdien, før man kan få nedsatt formuesverdien, og oppfyller man dette kriteriet, må man bruke 30 prosent av dokumentert markedsverdi som formuesverdi på skattemeldingen og ikke 25 prosent som ellers brukes ved verdsettelse av bolig.

Regjeringen ønsker imidlertid at det fra og med 1. januar neste år skal være tilstrekkelig å dokumentere at markedsverdien er lavere enn Skatteetatens takstverdi.

Kan man dokumentere dette,skal formuesverdien settes til 25 prosent av markedsverdien.

VURDERER FORESLÅTTE REGELENDRINGER: Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Foto: Morten Brakestad
Det viktigste er trolig de nye reglene for senking av formuesverdien...
Per Hanstad, Revisorforeningen

Lavere skatteutgifter

Hanstad nevner et eksempel der skattemeldingen viser en formue på tre millioner kroner på boligen, noe som innebærer at Skatteetaten har beregnet omsetningsverdien til 12 millioner kroner.

– Etter dagens regler må du dokumentere en boligverdi lavere enn ti millioner kroner, sier han.

– Dersom taksten viser en markedsverdi på ni millioner kroner, settes formuesverdien til 2,7 millioner kroner, det vil si 30 prosent.

Med de nye reglene holder det å dokumentere en markedsverdi på under tolv millioner kroner. Og med den samme taksten på ni millioner blir formuesverdien 25 prosent, tilsvarende 2,25 millioner kroner. Med en marginal skattesats på 0,85 prosent blir de årlige besparelsene i dette tilfellet 3.825 kroner.

Dyrere å eie dyr bolig

Å senke den beregnede markedsverdien av din primærbolig blir ekstra viktig, dersom Skatteetaten anser at den er verdt mer enn 15 millioner kroner.

I så fall vil den ifølge de foreslåtte nye reglene regnes som «høy», og den skattbare formuesverdien som overstiger 15 millioner kroner blir på 50 prosent i stedet for 25 prosent.

For eksempel vil et hus med en takstverdi på 15 millioner kroner ha en formuesverdi på 3,75 millioner kroner, mens tallet for en bolig verdt 16 millioner er 4,25 millioner kroner. Forskjellen på 500.000 kroner innebærer en økning i den årlige formuebeskatningen på 4.250 kroner.

Slik senkes takstverdien

– Skatteetatens boligverdier bygger på SSBs statistikk, som igjen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger, avhengig av størrelse, alder og geografisk plassering, opplyser Hanstad.

– Modellen fanger ikke opp forhold som standard, utsikt og støy, som kan påvirke prisen på den enkelte bolig.

For eventuelt å senke Skatteetatens vurdering av boligens markedsverdi, må du fremlegge takst/verdivurdering eller bevis på «observerbar markedsverdi», ifølge Hanstad.

Sistnevnte er den seneste tidens salgspriser for tilsvarende boliger i samme område, forklarer han.

– Dette må skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret, presiserer Revisorforeningens toppsjef.

– Skatteetaten har ikke sagt noe om tilfeller der det finnes flere takster; det som skal dokumenteres er markedsverdi, og det er vel ikke gitt at den laveste taksten er den riktige.

Foreslåtte satser for formueskatt i 2021

Skattebetaler og netto formueTil kommunenTil staten
Ugifte:
0-1.500.000 kr0,00%0,00%
Over 1.500.000 kr0,70%0,15%
Ektefeller samlet:
0-3.000.000 kr0,00%0,00%
Over 3.000.000 kr0,70%0,15%
Kilde: Regjeringen.no.

Formuesverdi i forhold til estimert markedsverdi

Formuesobjekt20202021
Primærbolig
- Verdi under 15 mill. kr25%25%
- Verdi som overstiger 15 mill. kr25%50%
Aksjer og aksjefond65%55%
Kilde: Regjeringen.no.
per hanstad
revisorforeningen
formueskatt
revidert statsbudsjett
statsbudsjett
Nyheter
Personlig økonomi