Motiverer til økt aksjesparing

Regjeringens budsjettforslag gjør det også gunstigere å eie aksjer, påpeker advokat Marianne Killengreen i Føyen Torkildsen.

LAVERE FORMUESBESKATNING: Det blir billigere for formuende privatpersoner å eie aksjer, dersom det foreslåtte statsbudsjettet for 2021 vedtas. Foto: Ivan Kverme
Personlig økonomi

– Rabatten ved formuesfastsettelse av aksjer er foreslått øket fra 35 til 45 prosent av markedsverdien, opplyser partner Marianne Killengreen i advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

– Sammen med muligheten for privatpersoner til å opprette Aksjesparekonto, hvor kjøp og salg av aksjer og aksjefond ikke blir skattlagt før man tar ut gevinsten, er dette gunstige ordninger for privatpersoner og stimulerer til å spare i aksjer.

Advokaten påpeker imidlertid at overgangsordningen som gjorde at man kunne overføre eksisterende aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten gevinstbeskatning nå er lukket.

Aksjesparekontoen bør dermed etableres før ervervet av aksjer og aksjefond.

HAR ANALYSERT REGELENDRINGER: Partner Marianne Killengreen i advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Foto: Føyen Torkildsen
Rabatten ved formuesfastsettelse av aksjer er foreslått øket...
Marianne KIllengreen, Føyen Torkildsen

Foreldrene kan gi aksjer

I tillegg ble en mye benyttet tilpasningsmulighet for formuesverdsettelse av aksjer etter fisjon fjernet i fjor, ifølge adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Fortsatt er det imidlertid mulig å redusere formuesbeskatningen.

– For eksempel kan foreldrene gi en aksjebeholdning til et aksjeselskap eid av barna, uten at verken foreldrene eller barna blir formuesbeskattet for disse aksjene i gaveåret, sier Revisorforeningens leder.

– Dette forutsetter at det ikke skjer noen kapitalforhøyelse eller lignende i barnas aksjeselskap.

Uendrede skattesatser

For øvrig holdes skattesatsene på alminnelig inntekt uendret i det reviderte statsbudsjettet, noe som ifølge Hanstad innebærer at lite kan spares ved for eksempel å selge aksjer før årsskiftet.

– Ellers skal man være oppmerksom på at omgåelsesregelen ble lovfestet fra 2020, og dette kan medføre høyere fokus fra skattemyndighetene på tilfeller som ligner på rene skattearrangementer, tilføyer han.

føyen torkildsen
revidert statsbudsjett
formueskatt
revisorforeningen
per hanstad
aksjesparekonto
Nyheter
Personlig økonomi