Skattesmell for samboere

– All formue og gjeld kan fordeles fritt mellom ektefeller, sier advokat og partner Andreas Poulsson i Codex Advokat.

SKATTEFORSKJELLER: Samboere risikerer hardere boligskatt enn ektefeller om samlivsbrudd inntreffer. Bildet er modellklarert. Foto: NTB
Personlig økonomi

Mens ektefellers nettoformue beskattes samlet, beskattes samboere hver for seg. Samboere risikerer da i større grad formuesskatt, fordi de ikke kan utnytte fribeløpene fullt ut.

Videre kan ektefeller fordele visse inntekter og fradrag fritt. Dette gjelder gevinst/tap på salg av aksjer, renter og utbytte. Samboere har ikke samme mulighet.

– Ellers er det ganske vanlig at samboerskap starter med at den ene flytter inn i den andres bolig, gjerne med et ønske om å kjøpe seg inn. For samboere – i motsetning til for ektefeller – utløser slik overdragelse av eierandeler dokumentavgift, opplyser advokaten.

– Tinglysing er ikke et krav, og mange tenker at de ikke orker å betale dokumentavgift. Avtalen er riktignok gyldig om den bare står i en samboerkontrakt, men det gir ikke kreditorvern og ved dødsfall kan det bli uklarheter som ikke er lette for arvinger å sette seg inn i, fortsetter han.

Til slutt er botid ved salg en faktor.

– Ved et brudd må den ene flytte ut, men det kan ta tid før partene får gjort opp. Mens ektefeller får godskrevet den andres botid, får samboere ikke det. Tar oppgjøret over et år, må den utflyttede samboeren derfor betale skatt av gevinsten, sier Poulsson.