Suksessforvalternes tips til investorferskinger

To av Norges beste forvaltere diskuterer hva privatinvestorer kan gjøre for å bli flinkere til å forvalte egne penger.

ADVARER MOT «INVESTERINGSREGLER»: Anders Tandberg-Johansen, som forvalter aksjefondet DNB Teknologi. Foto: Ivan Kverme
Personlig økonomi

Få aksjefond har imponert mer enn DNB Teknologi, som i de seneste ti årene har gitt en annualisert avkastning på 20,8 prosent.

Vi spurte forvalter Anders Tandberg-Johansen hvordan privatinvestorer kan lære å gjøre det bra i markedet.

Øvelse gjør mester

– I alle ting man vil bli god i må det trenes, svarer han.

– Begynn derfor i det små og øk, etter hvert som du får mer innsikt.

Benedicte Kilander Bakke, som forvalter DNB Bioteknologi, mener mange sliter med i det hele tatt å begynne, fordi de tror investering er noe svært komplisert og vanskelig.

– Imidlertid kan alle spare i aksjer og fond, og man må simpelt hen ta steg for steg, sier hun.

– Begynn med å åpne en aksjesparekonto, og start deretter med en litt forsiktig tilnærming, gjerne med 4–5 fondsprodukter.

Forvalteren presiserer at det å ha orden i egen økonomi er en forutsetning. Ved å ha en buffer for uforutsette utgifter og ikke investere for mye, unngår man å tvinges til å selge på verst mulig tidspunkt. En spareavtale er også nyttig, ettersom den bidrar med automatisert disiplin.

I alle ting man vil bli god i må det trenes
Anders Tandberg-Johansen, DNB Asset Management

Lær om noen aksjer

– Før man begynner å kjøpe enkeltaksjer, er det lurt å lære seg noen av dem, fortsetter Bakke.

Et alternativ, ifølge forvalteren, er å plukke ut noen selskaper man synes virker interessante og så studere disse.

– Følg aksjen en stund, se hvordan den reagerer på nyheter, og finn ut mest mulig om selskapet, før du investerer, råder hun.

Vær diversifisert

– Privatinvestorer burde lære seg at diversifisering er en av de få tingene som er gratis, samt at man må prøve å skjønne hva man ikke skjønner, tilføyer Tandberg-Johansen.

Han advarer dessuten at få investeringsregler fungerer over tid.

– Mange mener man skal kjøpe gode selskaper, men det blir for enkelt, utdyper forvalteren.

– Apple var et dårlig selskap for noen år siden, og Google hadde mange konkurrenter man trodde var på likefot, som senere ble verdiløse.

Ha is i magen

I tillegg burde investorer øve seg på å ha «is i magen,» ifølge Bakke.

– Tendensen er å investere enda mer, når ting går veldig bra, og trekke ut penger under børsfall, konstaterer hun.

– Imidlertid ville det ofte være bedre gradvis å skyte inn penger, når aksjekursene faller.

FORVALTER NYTT BIOTEKNOLOGIFOND: Benedicte Kilander Bakke i DNB Asset Management. Foto: Stig B. Fiksdal

Gode informasjonskilder

For øvrig påpeker Bakke at man kan lære mye om investering på nettet, og DNBs Utbytte–podkast er blant hennes favoritter.

– Dessuten har Ida Hundvebakke en god podkast, Aksjekaffe, som også omtaler aksjer og ulike temaer, tilføyer hun.

Tandberg-Johansen liker særlig Twitter og anbefaler at man bruker mange forskjellige kilder, fra kvantitative forvaltere som Cliff Asness til privatinvestorer som følger enkeltaksjer tett.

– Ellers har Youtube mange innlegg fra verdens beste investorer, som Jim Simmons og David Einhorn, og her er det mye lærdom å hente, sier han.

Les klassikerne

Storebrand-forvalteren Hans Thrane Nielsen anbefaler at ambisiøse investorer dessuten leser noen av investeringslitteraturens klassikere, helst i stigende vanskelighetsgrad.

– Benjamin Grahams «The Intelligent Investor» er fortsatt aktuell og en bra start, utdyper han.

– Mer moro finner du i Bryan Burrough og John Helyars «Barbarians at the Gate», som handler om store egoer og agentteori, samt Michael Lewis' bok om finanskrisen, «The Big Short».

Thrane Nielsen nevner også to andre Michael Lewis-bøker, «Liar's Poker» og «Flashboys». For en mer generell introduksjon til finans og investering anbefaler han «Principles of Corporate Finance», som ble skrevet av Richard Brealey og Stewart Myers.

– Avslutt med «What Happened to Goldman Sachs» av Steven Mandis, tilføyer han.

ANBEFALER KLASSIKERNE: Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand Asset Management. Foto: Ivan Kverme
Benjamin Grahams The Intelligent Investor er fortsatt aktuell...
Hans Thrane Nielsen, Storebrand Asset Management

Slik lærte Anders Tandberg–Johansen å investere

– Jeg startet en aksjeklubb på barneskolen, der vi blant annet skrev en kjøpsanbefaling av Kosmos i skoleavisen, husker Anders Tandberg–Johansen, som forvalter fondet DNB Teknologi.

– Faren til en av mine venner jobbet i Kreditkassen, så vi fikk kikket på noen analyser, men i ettertid må jeg bare innse at det var mye man ikke skjønte på den tiden.

Interessen for investeringer vedvarte imidlertid, og under studiene brukte Tandberg–Johansen mye tid på å følge med på markedet, samt hva som skjedde i økonomien og næringslivet.

– Som yngre så man opp til Blystad–brødrene, Øystein Stray-Spetalen og Jan Haudemann-Andersen, forteller han.

– Jeg må si jeg ogsåhar stor respekt for Ole Andreas Halvorsen og Kristoffer Stensrud, og i tillegg har jeg opp gjennom tiden lært mye av mange smartinger i DNB.

Slik lærte Benedicte Kilander Bakke å investere

– Jeg begynte ganske sent å lære om investeringer, til forskjell fra mange av mine mannlige kollegaer, forteller DNB–forvalteren Benedicte Kilander Bakke.

– Siden jeg ble ferdig på studiene, har jeg spart i fond, men i begynnelsen reflekterte jeg lite over hvilke fond og hvorfor.

Bakke opplyser at interessen for investeringer først kom for alvor, etter at hun begynte å arbeide i finansbransjen. Hennes første jobb var knyttet til finansiering av oppkjøp og annen ekspansjon innenfor helseindustrien.

– Når man jobbe på gjeldssiden, ser man på nedsiden, påpeker hun.

– Senere, i DNB Asset Management, kunne man være langsiktig investor på egenkapitalsiden og ha mulighet til å ta del i oppsiden.

Bakke tilføyer at hun motiveres av å kunne investere i innovative selskaper som bringer nye produkter til gode for pasienter og samfunn, samtidig som de skape verdier for aksjonærene.

De mest populære bøkene om investering

1. Rich Dad, Poor Dad av Robert Kiyosaki

2. How I Invest My Money av Joshua Brown

3. The Intelligent Investor av Benjamin Graham

4. The Total Money Makeover av Dave Ramsey

5. The Psychology of Money av Morgan Housel

6. A Beginning Guide to the Stock Market av Matthew Kratter

7. Money: Master the Game av Anthony Robbins

8. Principles: Life and Work av Ray Dalio

9. The Little Book of Common Sense Investing av Jack Bogle

10. The Millionaire Next Door av Thomas Stanley

Kilde: Amazon.com.

anders tandberg-johansen
dnb teknologi
dnb asset management
investering
personlig økonomi
Nyheter
Personlig økonomi