Solgte aksjefond, kjøpte rentefond

Oktober-statistikk viser at alle ville ha rentefond, mens utlendingene solgte seg ned i aksjefond.

NY STATISTIKK: Fra Verdipapirfondenes Forening og direktør Bernt S. Zakariassen. Foto: VFF
Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser mandag at det i oktober ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 4.876 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.381 milliarder kroner, etter et fall på 12,6 milliarder kroner i løpet av måneden.

Renter inn, aksjer ut

Aksjefond opplevde i oktober en nettoinnløsning på 264 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 4.156 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond og pengemarkedsfond nettotegnet for henholdsvis 4.203 og 137 millioner, mens «andre rentefond» ble nettoinnløst for 184 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 904 millioner kroner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 80 millioner kroner.

Utlendinger solgte, resten kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 2.091 millioner kroner i oktober.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble det nettotegnet for 159 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt tegnet norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 2.995 millioner kroner i oktober, mens utenlandske kunder innløste for netto 370 millioner kroner.

Mindre pensjon i aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 970 millioner kroner i oktober.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 665 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 366 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 934 millioner kroner.

Alle kjøpte rentefond

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 772 millioner kroner i oktober.

Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 813 millioner kroner.

Norske institusjoner tegnet rentefond for netto 2.340 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 231 millioner kroner.

vff
fondssparing
aksjefond
rentefond
verdipapirfondenes forening
kombinasjonsfond
pensjon
Nyheter
Personlig økonomi
Finans