Slik unngår du å tape på Egen pensjonskonto

Når Egen pensjonskonto innføres 1. januar kan forskjellen mellom bedriftens standardvalg og selvvalgt løsning utgjøre flere hundre tusener i oppspart pensjon. Dette er de avgjørende faktorene.

Publisert 22. nov. 2020 kl. 18.28
Oppdatert 24. nov. 2020 klokken 21.44
Lesetid: 7 minutter
Artikkellengde er 1600 ord
MANGE VALG: Aksjeandel, forvaltningshonorar, forventet avkastning og leverandør er blant de mange elementene de som får Egen pensjonskonto bør vurdere.  Foto: Iván Kverme

Leverandørene har allerede startet kampen om å få fatt i mest mulig av de rundt 300 milliardene som nå er anslått å være i spill.

En av de viktigste årsakene til at Egen pensjonskonto nå innføres, er at veldig mange nordmenn har flere pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere hos ulike leverandører. Høye gebyrer og forvaltningskostnader gjør dette svært dyrt, men til tross for at det lenge har vært mulig å samle pensjonskapitalbevisene hos en leverandør til lavere kostnader, er det veldig få som har gjort det. Med Egen pensjonskonto blir pensjonskapitalbevisene «tvangsflyttet», med mindre du reserverer deg mot det.

Arbeidsgivers valg

Avgjørende for hva som er mest lønnsomt er hva slags ordning arbeidsgiver har valgt for deg for inneværende sparing.

Helene Miller er uavhengig rådgiver innenfor pensjon og forsikring, og har en rekke oppdrag for norske bedrifter der hun går gjennom selskapenes ordninger for de ansatte. Hun forteller at variasjonene er svært store.

Pensjonskapitalbevis og fripoliser

Pensjonskapitalbevis

Når du slutter i en jobb der du har hatt innskuddspensjon overtar du selv kontoen der bedriften har betalt inn pensjon for deg. Samtidig overtar du også kostnadene på kontoen, både i form av gebyrer og forvaltningskostnader. Kostnadene på pensjonskapitalbevis er ofte høye

Fripolise

Har du sluttet i en jobb der du har att ytelsespensjon, eller bedriften du jobber i har endret pensjonsordning fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, vil du ha en fripolise. Denne vil normalt ha en garantert avkastning, og kan normalt heller ikke flyttes til en ny leverandør. Fripoliser vil ikke inngå i Egen pensjonskonto.

Du kan selv sjekke egne pensjonskapitalbevis og fripoliser på www.minpensjon.no

GIR RÅD: Uavhengig rådgiver Helene Miller. Foto: Privat

– Jeg har kommet over bedrifter som har 20 prosents aksjeandel som standard, mens det finnes andre som har 100 prosent av pensjonskapitalen i aksjer for sine ansatte, sier Miller.

Også når det gjelder type fond er variasjonene store.

– Mange har fond med relativt lave forvaltningskostnader, men det er også noen som har aktivt forvaltede fond med 1,5 prosent i forvaltningshonorar, forteller hun.

Forvaltningshonorar

Nettopp forvaltningshonoraret som bedriften har for sin standardløsning er svært avgjørende for hva som lønner seg.

Tre valg for Egen pensjonskonto

ValgKostnader
La Egen pensjonskonto stå hos arbeidsgiver, og aksepter at pensjonskapitalbevis flyttes inn i ordningenArbeidsgiver dekker administrasjonsgebyr og forvaltningskostnader for den aktive pensjonssparingen, mens du selv må betale forvaltningshonoraret for saldoen på pensjonskapitalbeviset.
La Egen pensjonskonto stå i arbeidsgivers ordning, og reservere deg mot at pensjonskapitalbevis flyttes inn i ordningen.Arbeidsgiver dekker administrasjonsgebyr og forvaltningskostander for den aktive pensjonssparingen. Du må selv betale administrasjonsgebyr og forvaltningshonorar for pensjonskapitalbevisene hos gammel leverandør.
Flytte Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis til en selvvalgt leverandørArbeidsgiver må  kompensere deg, ved å utbetale deg et beløp som tilsvarer forvaltningshonoraret for den aktive pensjonssparingen hos arbeidsgivers egen leverandør. Du må selv dekke administrasjonsgebyr, og forvaltningshonoraret både for den aktive pensjonssparingen og pensjonskapitalbevisene.

– Den viktigste nyheten med Egen pensjonskonto er at forvaltningshonoraret på pensjonskapitalbeviset som flyttes inn i arbeidsgivers ordning, vil være det samme som arbeidsgiver betaler for din innskuddspensjon. De ansatte får nå de samme lave prisene som bedriftene har forhandlet seg frem til, på all opptjeningen, sier Lars-Erik Eriksen, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Storebrand.

For mange vil Egen pensjonskonto med dette være en fordel. 

Men dersom bedriften ikke har vært en god forhandler vil det for den ansatte være en stor ulempe.

Sjekkliste for vurdering av Egen pensjonskonto

Viktige spørsmålFaktorer til vurdering
Hva er bedriftens valg?Forvaltningshonorar, aksjeandel, nedtrapping og forventet avkastning
Hvilke endringsmuligheter finnes det innenfor bedriftens valg?Aksjeandel, nedtrapping og forventet avkastning
Kan du få bedre muligheter hos en selvvalgt leverandør?Forvaltningshonorar, flere fondsmuligheter, administrasjonsgebyr, andre rabatter
Kan du få bedre muligheter gjennom en fagforeningForvaltningshonorar, flere fondsmuligheter, administrasjonsgebyr, andre rabatter

La oss tenke oss et tilfelle der du har et pensjonskapitalbevis med en samlet saldo på 500.000 kroner. Der pengene står i dag har du forvaltingshonorar på 0,3 prosent. Arbeidsgiver har derimot forvaltningskostander på 1,5 prosent.

Årlig forventet avkastning er 5,75 prosent begge steder.

Hvis dette pensjonskapitalbeviset flyttes inn i arbeidsgivers ordning vil saldoen etter 20 år ha vokst til 1.150.000 kroner. 

Men hvis pensjonskapitalbeviset hadde blitt stående hos den tidligere leverandøren, med et forvaltningshonorar på 0,3 prosent, ville saldoen blitt på hele 1.429.000. 

Differansen er altså på 280.000 kroner, i dette eksempelet. 

I dette tilfellet ville det vært lønnsom å la a pensjonskapitalbeviset stå der det sto gjennom å reservere seg mot flytting, eller flytte all pensjonssparing til en selvvalgt leverandør.

Har du store pensjonskapitalbevis og høye forvaltningshonorarer hos nåværende arbeidsgiver, vil det ikke være lurt å akseptere en flytting av pensjonskapitalbevisene. 

Reservasjonsfrist

Reservasjonsfristen for automatisk samling av pensjonsopptjening hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør er 3 måneder og vil løpe fra 1.2.2021. Reservasjoner skal gjøres hos Norsk Pensjon som for tiden utvikler en egen reservasjonsløsning for ordningen.

Du vil kunne fremskynde overføring til egen pensjonskonto ved å gi aktivt samtykke til overføring innen fristen på tre måneder. Samtykket skal registreres i Norsk Pensjons reservasjonsløsning.

Kilde: Forbrukkerrådet

Kompensasjon

Men forvaltningshonoraret vil også ha betydning for dem som ikke har skiftet arbeidsgiver, men kun har aktiv pensjon. Hvis du velger en selvvalgt leverandør må arbeidsgiver nemlig utbetale deg et beløp som tilsvarer forvaltningshonoraret for den aktive pensjonssparingen hos arbeidsgivers egen leverandør. 

Hvis arbeidsgiveren dekker et forvaltningshonorar på 1,5 prosent, og du får 0,3 prosent hos en selvvalgt leverandør, vil nemlig differansen gå inn som ekstra pensjonssparing.

Disse regnestykkene er imidlertid basert på at avkastningen i indeksfondet med 0,3 prosent forvaltningshonorar og i det aktivt forvaltede fondet med 1,5 prosent i forvaltningshonorar er lik. Det meste av forskning som er gjort viser at aktiv forvaltning, statistisk sett, ikke slår indeksforvaltning i avkastning. Men har du stor tro på forvalteren i det aktive fondet arbeidsgiveren den har valgt, og tror det vil øke avkastningen, vil regnestykket se annerledes ut. 

Historisk avkastning på enkelte pensjonsfond, seneste 5 år

FondAksjeandelForvaltningshonorarÅrlig avkastning
Handelsbanken 100100 %0,99 %11,07 %
Storebrand Ekstra Offensiv100 %0,60 %8,09 %
DNB Pensjonsprofil 100100 %0,90 %7,16 %
Danica Valg Offensiv75 %1,16 %6,41 %
Sparebank 1 Moderat50 %1,15 %5,51 %
KLP 3030 %0,60 %4,44 %
Storebrand Forsiktig20 %0,60 %4,32 %
DNB Pensjonsprofil 1010 %0,54 %3,52 %
Kilde: Norsk Pensjon

Valgmuligheter

Det er arbeidsgiveren som bestemmer hvor stor valgfrihet de ansatte har til å velge fond innenfor løsningen.

Noen bedrifter åpner for at du kan velge mellom noen få profiler, andre åpner for at du kan velge mellom flere fond.

Velger du en selvvalgt leverandør kan valgmulighetene være større. 

– Flytter du innskuddspensjonen og pensjonskapitalbeviset til Nordnet, kan du velge mellom 800 fond og 1.000 EFTer, lover Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

MANGE MULIGHETER: Hos Bjørn Erik Sættem i Nordnet er det mange fond å velge blant. Foto: Iván Kverme

Har du lyst til å leke Gordon Gekko med pensjonssparingen, har du altså god mulighet til det fra neste år.

Aksjeandel

Alle leverandører vil trolig la kundene velge aksjeandel i sparingen, men det viktig å være klar over hva arbeidsgiver faktisk har valgt for deg, og eventuelt endre dette.

– Hos oss blir nyansatte normalt plassert i medium risiko, men kan selv bytte profil, sier Håkon Hansen, konserndirektør i DNB. 

Medium risiko hos DNB innebærer 80 prosent aksjer.

Høy aksjeandel gir normalt høyere avkastning, men innebærer en viss risiko. Jo lengre sparehorisonten er, jo større betydning får valget av aksjeandel.

– Husk at brorparten av pensjonen din kommer fra Folketrygden, som er 100 prosent sikker, argumenter Sættem.

– Det viktigste er at man er bevisst på hvilken standardprofil bedriften har valgt, og hvilket valg man eventuelt har tatt selv, sier Helene Miller. 

– Selv om jeg ville valgt en høy aksjeandel på min pensjonssparing, trenger det ikke å være riktig for andre, sier hun.

Nedtrapping

Størrelsen på pensjonen kan også i stor grad bli påvirket av en endring i aksjeandelen underveis.

– Jeg ser også at veldig mange bedrifter har en pensjonsprofil som er alderstilpasset, altså slik at aksjeandelen reduseres med alderen, sier Miller. 

– Her er det viktig å være klar over at de ulike selskapene starter nedtrappingen på ulikt tidspunkt, og noen starter nedtrapping allerede i 45-50-årsalderen. Det betyr at mange blir sittende med en veldig lav aksjeandel tidlig.

Men det er fullt mulig selv å gå inn å justere på tidspunktet for når nedtrappingen skal starte, uten nødvendigvis å endre profilen for øvrig.

Rabatter på andre produkter

Fagforeningene har kastet seg inn i kampen om pensjonsmidlene og potensielle nye medlemmer, og har inngått avtaler med ulike leverandører. De største avtalene kunngjort så langt er mellom Danske Bank og NITO, Nordea og YS og SpareBank 1 og LO. Tekna og Akademikerne Pluss har gjort en avtale med Kron.

Ingen av fagforeninger har foreløpig publisert hvilken pris de har fremforhandlet for medlemmene sine.

Men i flere av avtalene har medlemmene også blitt lovet spesielt gode betingelser på andre produkter, blant annet privat sparing til pensjon, hos fagforeningens leverandør.

Også Storebrand satser på en slik løsning.

– Dersom du velger å flytte din Egen pensjonskonto til oss, får du bli en del av Storebrands fordelsprogram. Du vil få alle fordelen der, noe som inkluderer rabatterte priser på flere private spareprodukter. Spesifikt betyr det lavere priser på for eksempel pensjonsporteføljene i produktene Ekstrapensjon, Fondskonto og IPS, sier han.

De som har Egen pensjonskonto hos Storebrand gjennom arbeidsgiver vil få de samme fordelene.

SATSER PÅ RABATTER: Kunder med Egen pensjonskonto i Storebrand vil bli en del av Storebrands fordelsprogram, opplyser konserndirektør Lars-Erik Eriksen. Foto: Storebrand

DNB har valgt en annen tilnærming.

– Vi har transparente og tilnærmet like priser for alle våre produkter. Det betyr at et indeksfond skal koste det samme, uavhengig av hvilket «skall» kunden benytter. «Skallet» kan være Egen pensjonskonto, IPS eller en Aksjesparekonto, sier Hansen.

Fakta på bordet

Helene Miller påpeker at det viktigste er å finne ut hva du faktisk har. 

– Men det er alt for mange som verken vet hvilken pensjonsordning de har, hvor de har pensjonsordningen, eller hvordan pensjonsmidlene forvaltes. Selv om bevisstheten nok kommer til å øke med innføring av Egen pensjonskonto, er det nok noen som vil oppleve at det er krevende å sette seg inn i den informasjon de får.

– Jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i den pensjonsordningen de har og lese den informasjonen de mottar, sier hun.