Vil straffe dyre boliger

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å redusere rabatten fra 75 til 50 prosent for den del av markedsverdien for primærboliger som overstiger 15 millioner kroner.

GUNSTIG FOR FORMUESSKATTEN: En bolig i Italia. Her et eksemplar fra Salerno-provinsen på Amalfi-kysten. Foto: Dreamstime
Personlig økonomi

For boliger med markedsverdi opptil 15 millioner kroner foreslås verdsettelsesrabatten uendret på 75 prosent.

Formuesverdien for en bolig verdt 20 millioner kroner i dagens marked, vil ifølge 2020-regler derfor være 5 millioner. Bankes forslaget til 2021-regler gjennom, vil formuesverdien øke til 6,25 millioner. Dette tilsvarer en økning av formuesskatten med drøyt 10.000 kroner.

Eksempelet forutsetter en nettoformue over bunnfradraget på 1,5 millioner kroner.

Også for fritidseiendommer kan formuesskatten øke neste år.

– Formuesverdien på fritidseiendom, inklusive eiendom i utlandet, skal maksimalt være 30 prosent av markedsverdien. Verdien justeres dog ikke ved overdragelser, men prosentvis fra år til år. Ingen oppjusteringer siden 2014 har gitt etterslep i formuesverdier sammenlignet med markedsutviklingen. For å utjevne dette, foreslås formuesgrunnlaget økt med 20 prosent fra 2021, sier senioradvokat Gry M. Helgerud i Codex Advokat.

RABATTER I FORMUESSKATTEN

FormuesobjektRabatt
Aksjer45%
Egenkapitalbevis45%
Aksjefond45%
Aksjesparekonto (aksjedel)45%
Fondskonto (aksjedel)45%
Kombinasjonsfond (aksjedel)45%
Andel i deltagerfastsatt selskap45%
Driftsmidler45%
Primærbolig (opptil 15 mill.)75%
Primærbolig (over 15 mill.)50%
Sekundærbolig10%
Fritidseiendom/bolig i utlandet70%
Næringseiendom45%
  • Satsene for aksjer, næringseiendom, primærboliger, fritidseiendom og boliger i utlandet er foreslått av regjeringen i statsbudsjettet for 2021, som foreløpig ikke er vedtatt.
  • Tilordning av gjeld kan redusere rabattene. Gjelden som tilordnes formuesobjektet med rabatt, skal nemlig også reduseres med den samme rabatten.
Kilder: Forslaget til statsbudsjett for 2021/Skatteetaten

Gunstig sydenbolig

Sydenboligen kan i så fall bli mindre gunstig neste år, men likevel fortsatt relativt gunstig med en rabatt i formuesskatten på minst 70 prosent.

– I enkelte tilfeller kan det være enda gunstigere å eie en bolig eller fritidsbolig i land Norge har skatteavtale med, sier Codex-advokaten.

Eier du bolig eller fritidsbolig i eksempelvis Kroatia eller Italia, skattlegges du for hverken formue eller inntekt av denne i Norge. Men reglene er litt ulike for om du får fullt fradrag for renter og/eller gjeld i Norge, så der anbefaler hun at du undersøker nærmere.

Eiere av bolig i Spania får fullt gjelds- og rentefradrag, men både formuesverdien av boligen/fritidsboligen og inntektene ved utleie er skattepliktige i Norge.

– Ulike regler kan gjelde, litt avhengig av skatteavtalen, og du må selvsagt også sjekke om du må betale skatt i det aktuelle landet. Om du eier og leier ut bolig i utlandet, er det uansett viktig å huske på at du må gi opplysninger i skattemeldingen. Krever du unntak fra skatteplikt etter en skatteavtale, må du huske å krysse av for dette i skattemeldingen, tipser Helgerud.

gry m. helgerud
codex advokat
formuesskatt
sydenbolig
italia
kroatia
fritidsbolig
statsbudsjettet
Spania
skatteavtale
Nyheter
Personlig økonomi
Bolig