Ser betydelig syklisk oppside – tok inn disse aksjene

Forte Trønder er svakeste norske aksjefond i år, selv etter en sterk november. Forvalter Stein Frode Aaseng går syklisk.

SATSER SYKLISK: Forvalter Stein Frode Aaseng i Forte Fondsforvaltning. Foto: Forte Fondsforvaltning
Personlig økonomi

Forte Trønder har vært en gjenganger i avkastningstoppen blant norske aksjefond de seneste årene, men etter stjernesmellen i mars har fondet aldri klart å hente seg helt inn igjen.

2020 blir derfor et unntak.

Svakeste fond av alle i år

I det som ble tidenes beste november på Oslo Børs klarte Forte Trønder riktignok spreke 18,8 prosent avkastning, mot 15,1 prosent for referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs).

November-rapporten viser at fondet likevel var ned ti prosent etter 11 av 12 måneder. Pr. 3/12 var avkastningen hittil i år negativ med «bare» 7,5 prosent, men dette er likevel svakest av alle norske aksjefond.

Pluss Aksje og Pluss Markedsverdi, begge forvaltet av Fondsforvaltning, kommer nærmest på taperlisten med fall på henholdsvis 6,9 og 6,6 prosent. 

Referanseindeksen har til sammenligning steget 2,3 prosent i samme periode.

Solgte seg litt ned i bank

Over fem år er Forte Trønder fortsatt inne på topp 10-listen med 12,6 prosent i gjennomsnitt pr. år, noe bare seks fond kan toppe. Fondsindeksen har klart 8,7 prosent i snitt per år.

Aker BP AKERBP bidro spesielt til fondets meravkastning i november, etter å ha steget med nesten 36  prosent i måneden. Storebrand   og DNB   bidro positivt, begge med rundt 25 prosent oppgang.

«Vi valgte imidlertid å benytte oppgangen til å selge oss noe ned i bank- og finanssektoren mot slutten av måneden», skriver ansvarlig forvalter Stein Frode Aaseng i november-rapporten.

Inn i Schibsted og Orkla 

Oppløftende vaksinenyheter i løpet av november har gitt lysere utsikter for etterspørsel etter laks fra hotell, restaurant og catering (HoReCa), og i Forte Trønder-porteføljen bidro spesielt Mowi   , Austevoll Seafood   og Lerøy Seafood   til meravkastningen. 

Vesentlig bedre kvartalstall enn ventet løftet gjorde sitt til at Austevoll og Lerøy begge steg rundt 25 prosent i løpet av måneden.

Elkem ble fondets mest positive bidragsyter med sin oppgang på 41 prosent, og Aaseng drar også frem Nordic Semiconductor   og Aker BioMarine  

«På den svake siden var Telenor   relativt uendret gjennom måneden. For øvrig ble både Schibsted   og Orkla   tatt inn i porteføljen, som følge av at begge selskapene nå synes mer attraktivt priset etter den siste tids børsfall», skriver Forte Trønder-forvalteren.

– Betydelig syklisk oppside

En så rask reprising av enkelte sektorer basert på nyheter som først får positiv effekt et godt stykke frem i tid, har ifølge Aaseng igjen gjort markedet mer sårbart for eventuelle negative nyheter – på kort sikt. 

«Når vi imidlertid ser inn i 2021, er vi nå økt i troen på at vi får en normalisering av samfunnet som vil bidra til en kraftig økonomisk vekst i verdensøkonomien. Vi har på Oslo Børs mange sykliske selskaper som har vært negativt preget av handelskrig og corona over de to siste årene. Her ser vi fortsatt betydelig oppside fra dagens nivåer», fortsetter han.

De fem største postene i Forte Trønder ved utgangen av november var Mowi (8,80 prosent), DNB (8,52 prosent), Yara (6,48 prosent), Aker BP (5,49 prosent) og Equinor (5,20 prosent).