Mohn fortsatt på inntektstoppen – Witzøe-arving har størst formue

Skattelistene viser at Trond Mohn tjente mest i 2019, med inntekt på 598 millioner kroner. På formuetoppen er Gustav Magnar Witzøe med 21 milliarder kroner.

HØYEST INNTEKT: Trond Mohn. Foto: Strand, Knut
Personlig økonomi

Witzøe passerer dermed Kjell Inge Røkke, som inntok toppen i 2018. Han er sønn av Gustav Witzøe, som eier Salmar, et av verdens største lakseoppdrettsselskaper.

Det er heller ingen enkeltpersoner i Norge som betaler mer i skatt enn Witzøe, som skatter 235 millioner kroner, viser en oversikt fra VG.

Witzøe på formuetoppen

Skattelistene ble gjort offentlig tilgjengelig tirsdag klokka 7. Følgende fem er oppført med de høyeste formuene:

1. Gustav Magnar Witzøe: 20,9 milliarder kroner

2. Kjell Inge Røkke: 19,4 milliarder kroner

3. Ivar Erik Tollefsen: 9,2 milliarder kroner

4. Odd Reitan: 6,1 milliarder kroner

5. Katharina Gamlemshaug Andresen: 5,9 milliarder kroner

Se Kapitals liste over Norges 400 rikeste her.

Sistnevnte ligger knapt sju millioner kroner foran sin ett år yngre søster, Alexandra. De to søstrene er arvinger til Ferd-konsernet, og var fram til i år de to rikeste under 30 år i Norge, skriver E24. 27 år gamle Witzøe passerer dem nå.

Skattelistene gir ikke et nøyaktig bilde av hva folk har tjent og opparbeidet i formue, blant fordi det er fradrag på inntektene og fordi gjeld trekkes fra nettoformuen.

Mohn på inntektstoppen

For inntekt i 2019 ser topplista slik ut:

1. Trond Mohn: 599 millioner kroner

2. Christian Gruner Sundt: 406 millioner kroner

3. Ivar Erik Tollefsen: 239 millioner kroner

4. Gustav Magnar Witzøe: 183 millioner kroner

5. Bjørn Rune Gjelsten: 155 millioner kroner

Mohn er arving av rør- og pumpeprodusenten Frank Mohn AS i Bergen og har lenge vært en av Norges mest formuende personer. I 2014 solgte han selskapet, og har siden latt pengene jobbe for seg i aksjemarkedet, skriver Dagens Næringsliv.

(©NTB)