Liten prisforskjell på festetomt og selveiertomt på Kvitfjell

I hytteområdet Varden Panorama på Kvitfjell er prisforskjellen på en hytte på festetomt og en hytte på selveiertomt mellom 150.000 til 200.000 kroner. 

FØR SNØEN FALT: Nybygde hytter til salgs på Varden Panorama.  Foto: Andreas Klemsdal
Personlig økonomi

I hytteområdet Varden Panorama, med alpinbakker og langrennsterreng på Kvitfjell rett utenfor døren, bygges og selges det nå flere hytter med festeavtaler.

– Hva synes hyttekjøperne om det?

– Det er noen som er litt skeptiske, men de fleste blir beroliget når jeg forklarer hvordan festeavtalene er utformet, sier Hallvard B. Klingen, eiendomsmegler i Privatmegleren.

– Disse festekontraktene er ikke tidsbestemte, og de justeres etter konsumprisindeksen, så her er kostnadsbildet klart, sier han.

5.400 kroner i festeavgift

For 2020 er festeavgiften for tomtene på 5.400 kroner pr. mål i året.

– Tomtefesteloven har bestemmelser som gjør at disse festeavtalene i prinsippet er evigvarende, og det er derfor er stor forutsigbarhet knyttet til festeforholdet, sier Klingen.

– Det er også tryggere for mange å feste tomt i et område som er preget av mye feste fremfor selveide tomter, samt at festetomtene i Kvitfjell er spredt på færre grunneiere.

Men noen av hyttene i Varden Panorama er bygget på selveiertomter.

– Området er utviklet av Alpinco i samarbeid med grunneierne, og grunneierne har ønsket å beholde en del av tomtene, men i stedet feste dem bort. Årsaken er at de har ønsket å ha noen inntekter over tid, i stedet for at alt skal selges nå, forklarer han.

Hvilke tomter som er selveiertomter og hvilke som er festetomter ble avtalt da utviklingsplanene ble lagt i 2005.

– Hvor store prisforskjeller er det på en hytte på selveiertomt og en hytte på festetomt?

– Forskjellen ligger et sted mellom 150.000 og 200.000, litt avhengig av tomten. En del ser det som et pluss at det blir litt rimeligere ved kjøp, sier Klingen.

Mye feste på Kvitfjell

Klingen er også megler for brukte hytter i Kvitfjell-området.

– Opplever du at prisen på hytter på festetomt er lavere enn på selveiertomt når deg gjelder brukte hytter?

– Det avhenger nok både av hytten og festekontrakten. I februar solgte jeg en hytte på festetomt for 13 millioner kroner, og det er flere andre fine hytter på festetomt som kommer høyt opp i prisklasse. Men mange av festeavtalene på Kvitfjell er forholdsvis nye, og at det nå er ganske strengt hva som kan avtales, blant annet med tanke på regulering av festeavgift. Så da er det lettere for kjøperne å akseptere, sier han.

– På Kvitfjell er det også en høy andel festetomter.

Med hytter med fin beliggenhet og gode solforhold er det lett å la seg friste.

– Det er mange som ringer meg og sier at de skal ha selveiertomt, men som ombestemmer seg når jeg forklarer at det ikke er mulig akkurat her, sier Hallvard B. Klingen.