248.538 nordmenn hadde betalingsanmerkninger

Menn skiller seg ut på en negativ måte.

ØKONOMISKE PROBLEMER: Ifølge Øyvind Rød i Experian finnes det flest mennesker med betalingsproblemer i fylkene Vestfold og Telemark. Foto: Experian
Personlig økonomi

Tall fra analyseselskapet Experian viser at 248.538 nordmenn hadde betalingsanmerkninger i desember 2020. Totalt beløper kravene seg til i overkant av 58 milliarder kroner.

Menn står for 75,2 prosent av det samlede kravet. Når alder sees på isolert, er det aldersgruppen 35-44 som har den høyeste konsentrasjonen av personer med betalingsanmerkninger på 7,9 prosent.

Det siste året har antall personer med betalingsanmerkninger holdt seg stabilt med en moderat oppgang, likevel har kravene økt med i overkant av 17 milliarder det siste året. Ifølge Experian er det de som allerede sliter med økonomiske problemer som har fått det verre, mens andelen personer med betalingsanmerkninger holder seg stabilt.

– Det er fortsatt for tidlig å se effekten av pandemien i statistikken. Det er utvilsomt mange som står i en vanskelig situasjon, og vi forventer at dette vil fortsette en god stund fremover med tanke på dagens smittesituasjon, sier Øyvind Rød, Analytics Manager i Experian.

Vestfold og Telemark er fylkene med flest betalingsanmerkninger, med 6,4 prosent, etterfulgt av Troms og Finnmark med 6,0 prosent. I Oslo og Viken har henholdsvis 5,8 prosent og 5,7 prosent av befolkningen over 18 år betalingsanmerkninger.

experian
betalingsanmerkninger
Nyheter
Personlig økonomi
Børs