Kjøpte fondsandeler for 17 milliarder kroner

Rekordhøy sparing i aksjefond til tross for turbulent 2020.

17 MILLIARDER: Personkundene kjøpte fondsandeler for 17 milliarder kroner i fjor, ifølge årsrapporten fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Foto: Dreamstime
Personlig økonomi

Personkundene kjøpte fondsandeler for 17 milliarder kroner i fjor, ifølge årsrapporten fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt endte året med en nettotegning på 54 milliarder kroner, selv etter en kraftig korreksjon i mars. 

Dramatisk fondsår

2020 var preget av store kontraster på fondsmarkedet. En sterk start på året med nettotegning på 15,6 milliarder i januar ble raskt snudd da coronapandemien kom i mars. Verdens aksjemarkeder falt kraftig og engstelige investorer nettosolgte fond for hele 63 milliarder kroner. 

I månedene som fulgte tok imidlertid markedet seg opp igjen og ga positive nettotegningstall hver måned ut året.

– Vi har vært gjennom et historisk dramatisk fondsår, der utviklingen med all tydelighet har vist hvor viktig det er å være langsiktig når man investerer i aksjemarkedet, sier Bernt S. Zakariassen, adm. direktør i VFF.

– Til tross for fallende aksjekurser og stor usikkerhet rundt konsekvensene av coronapandemien gjennom våren, avsluttet vi fondsåret godt i pluss, sier Zakariassen.

Rekordtegning

Året sett under ett, endte personkundenes nettotegning i verdipapirfond på 17 milliarder kroner i 2020, og av dette ble rekordhøye 16,8 milliarder satt i aksjefond.

– 16,8 milliarder er den klart høyeste nettotegningen i aksjefond vi har sett siden vi startet målingene, sier Zakariassen.

Han mener den høye tegningen i aksjefond dels er et uttrykk for at mange nordmenn har brukt mindre penger på reiser og annet forbruk i 2020 og derfor har kunnet spare mer. 

– Samtidig har nok mange sett fordelene ved å spare langsiktig i fond som et alternativ til banksparing, sier Zakariassen.

Tabellen under viser personkunders fordeling av midler i verdipapirfond. Cirka 67 prosent av den totale forvaltningskapitalen er plassert i aksjefond, etterfulgt av 18 prosent i kombinasjonsfond.

Personkundenes forvaltningskapital i verdipapirfond er nå på 285 milliarder kroner, en økning på 8,6 milliarder fra 2019.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 22 milliarder kroner i 2020. Kategorien omfatter blant annet innskuddspensjonsordninger og individuell pensjonssparing (IPS). Norske personkunder hadde ved utgangen av året 264 milliarder kroner plassert i slike ordninger.

Proffene solgte 

De institusjonelle kundene nettotegnet verdipapirfond for 7,9 milliarder kroner i 2020. Av dette gikk 20 milliarder ut av aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble tegnet ulike typer rentefond for om lag 30 milliarder kroner. Institusjonelle kunder er kunder som ikke registrert med personnummer – typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser og aksjeselskaper.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 7 milliarder kroner i 2020.

54 milliarder totalt

Totalt for alle kundegrupper ble det nettotegnet verdipapirfond for 54 milliarder kroner 2020. 24 av disse milliardene ble tegnet i desember. Det ble tegnet aksje- og kombinasjonsfond for netto 14 milliarder kroner, mens det ble satt 40 milliarder i ulike typer rentefond i løpet av året.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av 2020 på 1.493 milliarder kroner, en økning på 166 milliarder fra året før.

God avkastning

Fondskundene som satt igjennom børsuroen i mars, har fått god avkastning på pengene sine.
Av den totale økningen i forvaltningskapital på 166 milliarder kroner i 2020, var 44,5 milliarder nettotilførsel av nye midler, mens 121 milliarder kroner var avkastning for fondskundene.

I 2020 er det nordiske aksjefond som har gitt høyest avkastning i snitt, med 27,8 prosent.

Ser vi på snittavkastningen de siste fem årene, er det imidlertid norske aksjefond som har gitt høyest årlig avkastning med 11,4 prosent i snitt. 

Også globale aksjefond har gitt god årlig avkastning med 10 prosent i snitt per år.