Mange leser ikke pensjonsposten

Mange brev om Egen pensjonskonto blir liggende uåpnet i kundenes digitale postkasser. 

ÅPNINGSGRAD: - Epostene, til dem vi har e-post-adresse til, har en åpningsgrad på 35 til 40 prosent, sier DNBs pensjonsekspert Stian Revheim. Foto: Stig F. Fiksdal
Personlig økonomi

– Jeg tror informasjonen om Egen pensjonskonto har nådd ut til mange, men kanskje ikke til alle, sier Helene Miller, uavhengig rådgiver innenfor pensjon og forsikring.

– Det er en utfordring med digitalt førstevalg at ikke alle nødvendigvis logger seg inn, åpner og leser det de får digitalt, sier hun.

Digital postkasse

I forbindelse med egen pensjonskonto innførte myndighetene digitalt førstevalg, noe som betyr at kundene aktivt må velge om de ikke vil motta informasjon om sin pensjon digitalt.

– De få av våre kunder som har bedt om å få fysiske brev får derfor fortsatt det, sier Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand. 

– Alle andre kunder får informasjon i den digitale postkassen på storebrand.no, med varsler på epost når det har kommet nye dokumenter.

DNB har en tilsvarende ordning.

Åpner etter en stund

For å sikre informasjon, er alle leverandører av Egen pensjonskonto pålagt å sende ut et brev utarbeidet av Finans Norge til sine aktuelle kunder. Dette havner i nettbanken, sammen med mye annen informasjon fra banken. 

– Blir det lest?

– Et par uker etter publisering var det rundt 20 prosent som hadde åpnet brevet fra Finans Norge, forteller Stian Revheim, pensjonsekspert i DNB.

Banken har også sendt flere andre brev og e-poster til dem som har innskuddspensjon i DNB.

– Epostene, til dem vi har epost-adresse til, har en åpningsgrad på 35 til 40 prosent. Men vi ser også at det er mange som først åpner dem etter en god stund, slik at det etterhvert siger opp til 45-50 prosent, sier han.

Storebrand opplyser at rundt 60 prosent åpner og leser informasjonen selskapet har sendt ut om Egen pensjonskonto.