Opprør over økning i eiendomsskatt

Eiendomsskatten er mangedoblet for en rekke eiere av hus og hytter i Arendal etter retaksering. Nå samler de seg i protest. 

SOMMERIDYLL: I februar er stemningen langt kjøligere i Arendal.  Foto: NTB
Personlig økonomi

10.  februar la Arendal kommune ut eiendomsskattelistene for 2021, basert på nye takster av alle eiendommer i kommunen etter retaksering.

Siden har det kokt i byen.

For takstene har nemlig eksplodert. Mange har fått en dobling av eiendomsskatten, og flere har fått økninger på 200, 300 eller 400 prosent.

43.000 i skatt

En av dem som har fått de største skatteregningene er eieren av en bolig i Sandvigveien på Hisøy; han må nå betale en eiendomsskatt på nesten 43.000 kroner. 

MENER DE HAR TRUFFET: Rådmann i Arendal, Harald Danielsen. Foto: Arendal kommune

Ifølge Agderposten var regningen i fjor på 27.000 kroner. Eiendomsskattelisten viser at dette huset er taksert til rett under 16 millioner kroner. Et annet hus som er taksert til 6,6 millioner betaler en eiendomsskatt på rett under 18.000 kroner i året. 

Samles på protest

I Facebook-gruppen «Vi protesterer på omtaksering og økt eiendomsskatt i Arendal» forteller én at eiendomsskatten for hans eiendom har økt fra 7.000 kroner i året til 21.000 kroner.

Fredag formiddag var 1.155 opprørte arendalitter som hadde samlet seg i denne Facebook-gruppen, og lørdag planlegges det en protestsamling med fakkeltenning. 

Hos lokalavisen Agderposten, som har skrevet en rekke saker om temaet, renner debattinnleggene inn i et høyt tempo.

– Dette har skapt et voldsomt engasjement, sier journalist Inger Stavelin som tar hånd om debattinnleggene i Agderposten.

– Det er mange som er sinte og frustrerte over eiendomsskatten, men det er også noen som forsvarer den. Vi har fått langt flere leserbrev enn vi har publisert, det er helt tydelig at dette opprører leserne våre, sier Stavelin.

Fritidsboliger dyrest

Skatteøkningen arendalittene raser over kommer etter at kommunen har leid inn et firma til å taksere alle eiendommene i kommunen etter fastsatte retningslinjer. 

I retningslinjene for taksering går det frem at en fritidsbolig normalt verdsettes til 26.000 kroner pr. kvadratmeter mens en enebolig har et utgangspunkt på 18.000 kroner pr. kvadratmeter. 

Denne prisen justeres så opp eller ned avhengig av området eiendommen ligger i med en sonefaktor. Så justeres den igjen på bakgrunn av skjønnsmessig vurdering av forhold på eller omkring eiendommen, som for eksempel standard og solforhold. 

Kutt i makssats

En årsak til at kommunen har valgt å retaksere eiendommene, er statens kutt i maksimalsatsen på eiendomsskatt.

Frem til 2019 var den maksimale eiendomsskattesatsen en kommune kunne benytte 7 promille. Fra 2020 ble maksimalsatsen redusert til 5 promille. Det ble også vedtatt at den maksimale satsen fra 2021 skulle være 4 promille, men denne reduksjonen ble utsatt på grunn av pandemien, og vil ikke være gjeldende før i 2022.

Arendal har for 2021 en eiendomsskattesats på 4 promille for bolig og fritidsbolig. 

Flere kommuner fryktet at reduksjonen av eiendomsskattesatsen ville bety en kraftig nedgang i skatteinntektene, og valgte derfor å retaksere eiendommene. Det har de etter Eiendomsskatteloven adgang til å gjøre hvert tiende år, for å fange opp den verdiendringen som har oppstått i løpet av perioden.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Arendal i 2010 fikk inn 99,78 millioner kroner på eiendomsskatt, mens tallet i 2019 var på 115,4 millioner.

I et intervju med Agderposten poengterer rådmann Harald Danielsen at de som føler at tallene er feil bør klage. 

«Vi er veldig trygge på hovedbildet av takseringen. Vi har sett omsetningstall og takster som viser at vi ligger veldig greit an. Men med så mange objekter som er taksert, så er det ikke utenkelig at det er gjort noen feil», sier rådmannen overfor Agderposten. 

Ordføreren har også besluttet å kalle inn til et bystyremøte om eiendomsskatten så snart som mulig.