Forbruksgjelden vokser igjen

Selv om bruken av kredittkort øker, er de fleste forbrukere likevel flinke til å nedbetale rentebærende gjeld, melder Gjeldsregisteret.

FOLK BETALER GJELDEN: Selv om bruken av kredittkort øker, er de fleste forbrukere likevel flinke til å nedbetale rentebærende gjeld, ifølge Gjeldsregisteret. Foto: NTB
Personlig økonomi

Nordmenns samlede usikrede forbruksgjeld økte med 0,6 milliarder kroner i mai og er nå på 153,3 milliarder kroner, viser ferske tall fra Gjeldsregisteret.

Samlet er økningen på 0,4 prosent, og årsaken er en betydelig vekst i kredittkortbruk. 

Utviklingen er sammenfallende med tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at omsetningsvolumet i detaljhandelen øker.

– Kredittkortbruken gjenspeiler utviklingen i coronasituasjonen, og en økning fra april til mai på 1,4 milliarder kroner eller 7,5 prosent til 20,1 milliarder kroner viser at gjenåpning av kjøpesenter, varehus og serveringssteder i sentrale strøk har medført et høyere forbruk. Mange har kanskje også bestilt ferie, eller tatt seg råd til andre investeringer, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret. 

Nedgang i rentebærende gjeld

Selv om bruken av kredittkort øker, er de fleste forbrukere likevel flinke til å nedbetale rentebærende gjeld, ifølge Gjeldsregisteret. 

Fra april til mai fortsetter den ned fra 134,0 milliarder kroner til 133,2 milliarder kroner, eller  ned 0,6 prosent. Både rentebærende kredittkortgjeld og forbrukslån går ned.

Samlet forbruksgjeld er nå 13,4 milliarder kroner eller 8 prosent lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

– Fortsatt nedgang i den rentebærende forbruksgjelden er positivt og viser at myndighetenes tiltak for å dempe forbruksgjelden virker. Selv om mange dessverre sliter økonomisk som følge av pandemien ser det ut til å gå riktig vei, og omfanget av gjeldsutfordringer knyttet til forbruksgjeld reduseres, sier Årrestad.

BETYDELIG NEDGANG: Samlet forbruksgjeld er nå 13,4 milliarder kroner eller 8 prosent lavere enn på samme tidspunkt i fjor.Her daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret. Foto: Gjeldsregisteret