-aksjen hopper 7,9 prosent til 213 kroner etter at en amerikansk domstol har bestemt at selskapet får beholde amnestiet mot straffeforfølging. -aksjen hopper 7,9 prosent til 213 kroner etter at en amerikansk domstol har bestemt at selskapet får beholde amnestiet mot straffeforfølging. - Jeg vil anta at halvparten av kursoppgangen skyldes redusert risiko for bøter fra myndighetene, og halvparten skyldes at markedet er villig til å reprise aksjen på de disposisjoner ledelsen har gjort den seneste tiden, sier analytiker Jarle Sjo i First Securities til TDN Finans.