Visesentralbanksjef Jarle Bergo fastslår i sitt foredrag i dag at Norges Bank ikke har endret mye på sin vurdering av utsiktene for økonomien siden forrige rentemøte.- Vi sa i desember, i forbindelse med rentemøtet, at vi mente utviklingen i store trekk var langs de linjer som var gitt i inflasjonsrapporten. Jeg kan ikke komme på noe nå i ettertid som har gitt store endringer i det bildet, sier Bergo ifølge Reuters.Bergo gir dessuten uttrykk for at han ikke har ønsket å gi noen signaler til markedet med den talen han fredag holdt for samfunnsøkonomenes årlige valutaseminar.Årets første hovedstyremøte finner sted 2. februar.