- Betyr null og niks

Det skal ikke stå på pengene når det gjelder støtte til flomofrene. Steinar Juel mener det dreier seg om andre ting.

Politikk

Økonomene synes å være enige i at det betyr fint lite om vi gir én eller to milliarder i støtte til flomofrene i sørøst-Asia. Norge kan gi milliarder i støtte fra oljefondet uten at det vil ha noe å si for norsk økonomi, tror Nordeas Steinar Juel.- Norge er i en slik situasjon at å gi et beløp i milliardklassen, det være seg to eller tre, betyr null og niks for norsk økonomi, så fremt ikke hele beløpet brukes til å kjøpe varer og tjenester innenlands, sier Juel ifølge dn.no.Støttespørsmålet er i større grad et politisk spørsmål enn noe annet. - Gir man betydelige beløp, minker oljefondets størrelse. Det kan påvirke den berømmelige handlingsregelen. Det gir mindre penger til disposisjon på fremtidige statsbudsjett, påpeker Juel ifølge avisen.Anvarlig redaktør i Finansavisen og Kapital, Trygve Hegnar, mener det staten har bidratt med til nå er skammelig lite.

Nyheter
Næringsliv