Jusprofessor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo mener ifølge Aftenposten at Orkla-sjef Finn Jebsen brøt loven da han unnlot å informere om den mulige tilbudsplikten på Sapa. Jusprofessor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo mener ifølge Aftenposten at Orkla-sjef Finn Jebsen brøt loven da han unnlot å informere om den mulige tilbudsplikten på Sapa. Tilbudsplikten utløser et ekstrautlegg på hele 1,8 milliarder kroner.- Jeg oppfatter Orklas ledelses tilbakeholdelse av informasjon overfor styret og bedriftsforsamlingen som et klart brudd på den informasjonsplikt administrasjonen har overfor styre og bedriftsforsamling etter allmennaksjelovens system, sier Woxholth.Finn Jebsen legger seg ifølge flere aviser i dag flat.- Vi har gjort en tabbe og det er mitt ansvar, sier han.