Ifølge sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets vil trolig en renteoppgang dempe prisveksten i boligmarkedet. Ifølge sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets vil trolig en renteoppgang dempe prisveksten i boligmarkedet. - Prisfesten i boligmarkedet er sannsynligvis over. En viktig årsak til det er at vi nå tror rentebunnen er passert. Slik som lavere rente fører til høyere prisvekst i boligmarkedet, tror vi nå at høyere rente vil gi motsatt reaksjon, sier Dørum til NRK.- Skal du kjøpe deg bolig, bør du alltid ha langsiktig horisont på det. Når vi nå går inn i mer usikre tider, kan det være du bør ta fram regnemaskinen og se litt nøyere på hvor mye du byr og hva du byr på, fortsetter Dørum.