Økokrims hvitvaskingsteam har hatt syv sjefer på 12 år, skriver DN, som lurer på om dette kan ha bidratt til å vanskeliggjøre håndteringen av hvitvaskingsmeldinger.Økokrim-sjef vil imidlertid ikke kommentere dette overfor avisen. Hans-Petter Jahre, som ledet teamet i årene 1996-97, er mer meddelsom.- Systemene var greie nok. Problemene har nok oppstått i ettertid når volumene har økt. Samtidig har den teknologiske utviklingen skutt fart, sier Jahre.Foruten Jahre og dagens leder Else-Cathrine Lund, har både Anstein Gjengedal, Anne-Mette Dyrnes, Atle Roaldsøy, Jørn Holme og Roar Østby vært øverstkommanderende i Økokrims hvitvaskingsteam.