Hvor mye kan renten heves?

- Norges Bank har et dillemma, mener DnB NOR Markets og forklarer.

Politikk

DnB NOR Markets har som kjent valgt å oppjustere sin renteprognose for inneværende år. Meglerhuset tror renten vil bli hevet 75 punkter, mens eurosonens renter forblir uendret. DnB NOR mener dessuten at kronen vil styrke seg til 8,00 mot euro frem mot sommeren.- Med uendret rente i eurosonen i år stilles Norges Bank overfor et dillemma: Hvor mye kan renten heves uten at kronen går "veggimellom"? Det er umulig å forutsi. Men usikkerheten tilsier at Norges Bank vil gå forsiktig frem, og bare heve renten med 0,75 prosentpoeng over de neste tolv månedene, skriver meglerhuset ifølge TDN Finans.DnB NOR Markets mener situasjonen i den norske realøkonomien tilsier at det er behov for høyere renter.Årets første hovedstyremøte holdes 2. februar.