DnB NOR Markets har som kjent valgt å for inneværende år. Meglerhuset tror renten vil bli hevet 75 punkter, mens eurosonens renter forblir uendret. DnB NOR mener dessuten at kronen vil styrke seg til 8,00 mot euro frem mot sommeren.- Med uendret rente i eurosonen i år stilles Norges Bank overfor et dillemma: Hvor mye kan renten heves uten at kronen går "veggimellom"? Det er umulig å forutsi. Men usikkerheten tilsier at Norges Bank vil gå forsiktig frem, og bare heve renten med 0,75 prosentpoeng over de neste tolv månedene, skriver meglerhuset ifølge TDN Finans.DnB NOR Markets mener situasjonen i den norske realøkonomien tilsier at det er behov for høyere renter.Årets første hovedstyremøte holdes 2. februar.