Det amerikanske aksjemarkedet leverte i går hittil i år. Én av årsakene var optimisme rundt selskapsresultatene som legges frem senere i uken. En annen medvirkende årsak kan være dempet rentefrykt i markedet.- Utlendingers vilje til å investere i USD viste seg å være betydelig sterkere enn forventet i november. En såpass sterk etterspørsel etter USD-nominerte investeringer ga mindre bekymringer om behovet for økende rente for å tiltrekke tilstrekkelig kapital til dekning av underskuddene, skriver DnB NOR Markets i dagens rapport.Dette bidro til å samtidig som renten på10-årig US falt til 4,185 prosent.Ytterligere data kommer i form av dagens konsumprisindeks for desember (kl. 14.30). Amerikanerne legger dessuten frem siste nytt fra byggefronten i boligmarkedet (kl. 14.30).