Meglerhuset oppjusterer sine forventninger til norsk renteoppgang i 2005, ifølge en rapport. DnB NOR tror første renteoppgang kommer i juni.Forventningene heves fra 50 til 75 punkter for inneværende år.- Vi tror at første renteøkning kommer i juni, og at renten heves på annethvert møte deretter. Med en renteøkning på 25 punkter per gang vil renten være 2,5 prosent ved årets utløp, skriver meglerhuset.I desember i fjor gikk meglerhuset motsatt vei og senket forventningsanslaget fra 75 til 50 punkter, ifølge Reuters. Økonomene i DnB NOR mener imidlertid nå at situasjonen i norsk realøkonomi tilsier at det er behov for høyere rente.- At renteøkningen ser ut til å bli svært moderat, må ses i sammenheng med at vår valutaprognose tilsier at kronen vil styrke seg når rentedifferansen til eurosonen og andre handelspartnere øker, skriver meglerhus og regner med en handelsveid kronestyrking på tre til fire prosent frem mot sommeren.Første hovedstyremøte holdes 2. februar.