7. juni 2005, samme dag som Norge våkner til feiringen av 100-årsdagen for unionsoppløsningen med Sverige, passerer oljefondet verdien av den svenske statsgjelden på 1.136 milliarder kroner.Med en økning i oljefondet på 525 millioner kroner i døgnet, må vi 158 døgn ut i 2005 før oljefondet når den svenske statsgjelden på 1.136 milliarder kroner. Da vil kalenderen vise 7. juni.Nøyaktig 100 år etter at Norge løsrev seg fra svenskene, kan vi altså kjøpe hele den svenske statsgjelden, skriver Finansavisen.Men har vi av den grunn det bedre som nordmenn i Norge enn svenskene har det i Sverige?