På oppdrag fra DnB NOR har Sentio AS gjennomført en spørreundersøkelse blant norske næringslivsledere om den forventede renteutviklingen. I undersøkelsen, som tar for seg 2100 bedriftsledere, fremgår det at 41 prosent av norske bedriftsledere tror renten vil forbli uendret i 2005, mens 56 prosent forventer renteøkning.I tilsvarende undersøkelse for et år siden svarte 25 prosent at de regnet med uendret rente gjennom året, mens 71 prosent forventet økning. Dette tyder på en klar endring i næringslivets forventninger til renteutviklingen før Norges Banks første rentemøte i 2005.Sjeføkonom i DnB NOR Markets, Øystein Dørum, er ikke overrasket over svarene.- Mange bedriftsledere stoler nok på at myndighetene vil lykkes med å holde rentenivået lavt også i år, men svarene kan være preget av at vi de siste to årene er blitt overrasket over hvor langt ned renten faktisk har falt, sier han.DnB NOR Markets legger til grunn at Norges Bank vil heve renten sent i andre kvartal og at det totalt blir en renteøkning på 0,75 prosentpoeng i løpet av året.- Siden det er stor usikkerhet om hvor sterkt kronekursen vil reagere på økt rente, tror vi imidlertid at sentralbanken vil gå forsiktig frem, fortsetter Dørum.Undersøkelsen viser også at forventningene til renteutviklingen varierer mellom ulike bransjer. Innenfor finans- og forsikringsbransjen regner for eksempel 65 prosent av lederne med at rentene vil øke i året som kommer, mens 53 prosent innenfor primærnæringene og industri- og kraftbransjen svarer det samme.Onsdag holder Norges Bank sitt første hovedstyremøte i år.