Ifølge et rentebarometer i DN kan tre banker nå skilte med innskuddsrenter over to prosent: Landkreditt Bank, Privatbanken og Kredittbanken. Ifølge et rentebarometer i DN kan tre banker nå skilte med innskuddsrenter over to prosent: Landkreditt Bank, Privatbanken og Kredittbanken. I de to sistnevnte slår ikke den høyeste renten inn før saldoen er 50.000 kroner.Her er de fem beste bankene på innskudd:Landkreditt Bank: 2,25 prosentPrivatbanken: 2,23 prosentKredittBanken: 2,15 prosentStorebrand Bank: 1,85 prosentBNbank: 1,65 prosent