- Renta kan svinge

Hvor mye kan renten stige? Ikke alle er like pessimistiske som Knut Anton Mork.

Politikk

Økonomene synes å ha ulike oppfatninger om hvor og ikke minst hvor mye renten vil komme til å gå i inneværende år. I går fortalte Handelsbankens Knut Anton Mork at han venter seg en dobling av rentenivået til 3,50 prosent innen utgangen av året.De fleste av hans kollegaer tror imidlertid på en lagt svakere vekst for den norske renten, ifølge NRK. DnB Markets Hans Magnussen er en av dem. Han spår 2,25 prosent i løpet av året.- Vi tror renta vil kunne settes litt opp i andre halvår, men har ikke endret prognosen vesentlig den siste tiden. Man bør ta høyde for at renta kan komme til å svinge i fremtiden, sier Magnussen ifølge avisen.Norges Banks første hovedstyremøte finner sted 2. februar.

Nyheter
Næringsliv