Etter årelang politisk strid kan nå næringsliv og forbrukere i Tyskland innstille seg på en ny pantelov. Etter årelang politisk strid kan nå næringsliv og forbrukere i Tyskland innstille seg på en ny pantelov. Bundestag har i dag vedtatt regjeringens lovforslag med stemmer fra det rød-grønne koalisjonsflertallet. Dette ifølge nyhetsbyrået DDP.FDP-fraksjonen stemte imot, mens Unionen avholdt seg fra å stemme.Hovedtrekkene i den tyske panteordningen blir som følger:
  • Panten blir 0,25 euro flatt for mineralvann, øl, soft drinks og såkalte alco-pops. Gjelder mengder på 0,1-3 liter.Panten blir 0,25 euro flatt for mineralvann, øl, soft drinks og såkalte alco-pops. Gjelder mengder på 0,1-3 liter.
  • Vin, fruktsaft og melk forblir pantfritt.Vin, fruktsaft og melk forblir pantfritt.
  • Refill-grensen på 72 prosent fjernes.Refill-grensen på 72 prosent fjernes.
  • De såkalte øyløsningene forbys fra mai 2006.De såkalte øyløsningene forbys fra mai 2006.