De fem største advokatfirmaene i Norge omsatte ifølge Finansavisen for 1,5 milliarder kroner i fjor, hvorav partnerne ble sittende igjen med nesten halvparten. De fem største advokatfirmaene i Norge omsatte ifølge Finansavisen for 1,5 milliarder kroner i fjor, hvorav partnerne ble sittende igjen med nesten halvparten. Ikke minst som følge av en sprek børs, fortsetter avisen.- Vi har sett en økning innen børs og finans med flere oppkjøp og fusjoner enn i 2003. Dette forventer vi vil fortsette inn i 2005, sier managing partner Jørgen Lund i Thommessen.Målt i omsetning er Wikborg Rein størst med 344 millioner, foran Thommessen med 315 millioner og BA-HR med ca. 296 millioner kroner. Wiersholm og Schjødt følger deretter med hhv. 271 og ca. 240 millioner kroner i fjor.Styreformann Arne Engesæth i Wiersholm har ifølge avisen identifisert et nytt vekstområde.- Vi tror på en vekst innen skatt. Ikke bare fordi vi har fått inn nye partnere her, men også på grunn av skatteomleggingen. I tillegg tror vi at transaksjoner og børs, som økte i fjor, kommer til å holde seg, sier han.