Professor Ola H. Grytten tror ifølge BI av sentralbanken ikke vil nå prismålet på 2,5 prosent på mange år, nærmere bestemt ti år. Det kan bety svært lav rente fram til 2015.- Jeg tror ikke vi har nådd inflasjonsmålet om ti år, sier professor Grytten ved Norges Handelshøyskole. - Det betyr at det blir lav rente. Men det kan hende at man i praksis vil frikoble renten fra prisveksten og se litt bredere på det, sier han ifølge avisen.Årets første hovedstyremøte finner sted 2. februar.