Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea mener at Norges Bank.- YS har ved gjentatte anledninger rådet Norges Bank til å forvalte sitt mandat med omhu. Den feilen også Nordeas sjeføkonom gjør, som Norges Bank har vært flink til, er å ensidig forholde seg til inflasjonen i mandatet. Da kan det fort galt, sier YS-leder Randi Bjørgen.- Det er underlig, men altså nødvendig stadig vekk å minne om at Norges Banks pengepolitiske mandat har tre mål. I tillegg til inflasjonsmålet skal det også legges vekt på å sikre konkurranseevnen til norsk næringsliv samt sysselsetting, fortsetter Bjørgen.- Det skal også påpekes at inflasjonsmålet skal ses i et 2-3 års perspektiv. Norges Bank har tidligere vært litt for opptatt av raskt å nå målet, og vi så da hva som skjedde. Jeg tror det nå vil være uklokt å begynne å rote med dette mandatet igjen, sier hun.