Alfred Berg-økonom Kjetil Houg kommenterer dagens rentedom, hvor det ble besluttet å holde renten uendret, slik:- Jeg synes det er feigt at sentralbanken ikke fjerner setningen om at de skal ligge etter resten av Europa, når de selv mener at risikoen for veldig lav rente har blitt mindre, og de peker på at økonomien går ganske godt, sier Houg ifølge Reuters.Han mener banken burde benyttet anledningen til å fjerne setningen. - Utover det er det ingen overraskelser i teksten såvidt jeg kan se, sier han.Houg spår renteoppgang til tre prosent ved utgangen av året og fire prosent innen utgangen av neste år.