- Risiko for snarlig renteøkning

Fokus Banks Frank Jullum peker på forhold markedet neppe har kalkulert med foran neste ukes hovedstyremøte.

Politikk

Onsdag neste uke holder sentralbanken sitt neste hovedstyremøte. Samtidig slippes årets første inflasjonsrapport.- Basert på egne vurderinger av den økonomiske utviklingen siden forrige inflasjonsrapport i november, er det liten grunn til å vente nye pengepolitiske signaler. På den annen side har de fleste fått med seg at sentralbanksjefen i sin årstale hadde endret noe på sin omtale av pengepolitikken. Dette indikerer neppe at Norges Bank har endret sine forventninger til utviklingen i norsk økonomi, men de kan være i ferd med å endre vektleggingen av ulike hensyn i utformingen av pengepolitikken. I så fall har risikoen for en snarlig renteøkning steget betraktelig, og dette er overhodet ikke priset inn i markedet, skriver Fokus Banks Frank Jullum i en rapport idag.

Nyheter
Næringsliv