Tilsynet vil forfølge WGI

Lottertilsynet vil sette inn nye ressurser i jakten på pyramidene og WGI.

Politikk

Nå setter Lotteritilsynet inn nye ressurser i arbeidet med å stoppe pyramider og markedsføringen av konsepter som WGI, skriver Dagbladet.Avdelingsdirektør Bård Eikset i tilsynet sier til avisen at pyramidene ikke kommer unna med å benytte seg av MLM som markedsføringsteknikk og at de vil intensivere arbeidet mot de som markedsfører WGI.Lotteritilsynet definerer forbundet mot markedsføring av WGI slik:Forbudet mot markedsføring og formidling av lotteri som ikke har tillatelse innebærer at enhver ytring som fremsettes i den hensikt å selge eller på annen måte å fremme deltakelse i de aktuelle lotteri, samt verving av deltakere til lotteriene, må betraktes som en overtredelse av lotteriloven § 11. Dette innebærer at annonser i TV, aviser, på internett etc der avsender innbyr til deltakelse i lotteriene vil være å anse som markedsføring eller formidling. Det vil også være ulovlig markedsføring eller formidling dersom denne virksomheten skjer person til person, det vil si der en person kontakter en annen person i den hensikt å overbevise vedkommende til å delta i lotteriet. Det vises i denne sammenheng til at WGI fremstilles som et Multi Level Marketing selskap, og det ligger da i konseptets natur at salg, markedsføring og formidling skal skje direkte fra medlemmer og deltakere i selskapet til potensielle nye medlemmer.Ler mer om dette her.

Nyheter
Næringsliv