Advokat Sylte gir seg ikke

Advokat Olav Sylte er så sikker i sin sak at han jobber på "no cure no pay-basis" for WGI-medlemmene.

Politikk

Advokat Olav Sylte anser prognosene for å vinne frem mot de såkalte verdenslederne Mads Østvang, Tor Anders Petterøe og Steinar Amundsen for å være så gode at han "jobber gratis" for de WGI-medlemmene som har kontaktet ham.Han mener de tre verdenslederne er ansvarlige for det som har skjedd med medlemsfondet MIF og mener saken er prosedabel. Han sier til Hegnar.no at de tre selv har sagt at de er ansvarlige og at de har brukt dette i markedsføringen for selv å tjene mere penger.I første omgang betyr det at partene om litt møtes i forliksrådet, og skulle de tre verdenslederne utnevne en advokat havner saken umiddelbart i retten, men det har de foreløpig ikke gjort.Sylte mener prognosene er så gode i denne saken at han går videre uten å be om dekning for påløpne utgifter fra sine klienter. Basert på det bevismaterialet som foreligger i dag velger han derfor selv å ta den risikoen.Hans oppgjør vil være en andel av det beløp som oppnås på vegne av klientene, såkalt "no cure no pay".

Nyheter
Næringsliv