Gårsdagens K2-tall viste en fortsatt sterk kredittvekst, både blant husholdningene og blant bedriftene. Norges Bank har allerede, og nå følger YS-leder Randi Bjørgen etter.- YS deler bekymringen for at stadig flere sitter med store lån. Vi mener det er nødvendig å stimulere sparingen i husholdningene fremfor å sikte mot heving av renten, som man en stund har antydet er et langsiktig mål, sier YS-leder Randi Bjørgen.Også statistisk sentralbyrå har tidligere lagt frem en økonomisk analyse som tyder på for lav sparing. Nå advarer Norges Bank mot den store låneveksten til husholdninger, og mener lånefesten nå må stoppe.- YS er bekymret for den lave sparingen. Derfor mener vi det vil være riktig å gjeninnføre en fleksibel sparing-med-skattefradrag ordning (SMS). Dette foreslo vi overfor Finansdepartementet tidligere i vinter, men forslaget ble forkastet. Jeg håper departementet snart vil innse behovet for reelt å vurdere ulike ordninger som vil stimulere sparingen i husholdningene, sier Bjørgen.YS-lederen viser til at økonomien i Norge er god, men at det er tegn som tyder på at landet er i ferd med å bevege seg inn i en jappe-økonomi.