Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) har gått på det ene rettslige nederlaget etter det andre i kampen for et spilleautomatmonopol. Likevel råder det optimisme i departementet foran en ny rettsrunde.Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. I løpet av sommeren vil dommen foreligge, men etter alle solemerker å dømme blir den anket videre til Høyesterett. Noen rettskraftig avgjørelse vil i så fall komme før tidligst neste år.- Taper vi, er det nokså naturlig at vi anker til Høyesterett, sier styreleder Ottar Dalset i Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund til NTB. I forrige runde vant han.I påvente av en rettslig avgjørelse beholdes dagens regler for spilleautomater ut året. I denne perioden vil dagens automatregime være «fastfrosset». Det innebærer blant annet totalforbud mot utplassering av flere automater.Men ved en anke til Høyesterett vil det ikke foreligge noen rettskraftig avgjørelse før tidligst neste år. Hvordan spilleautomatmarkedet da i mellomtiden skal reguleres, vil Tesaker foreløpig ikke si noe om.I tillegg til at saken nå skal gjennom nye runder i det norske rettsapparatet, er det heller ikke kommet en endelig avklaring i EFTAs overvåkingsorgan, ESA.ESA har sagt at et automatmonopol er i strid med EØS-avtalen. Den norske stat har sagt at det er den uenig i.(©NTB)