Ifølge administrerende direktør Tom Høiberg i Terra Boligkreditt kan fastrentelån bli billigere når de nye obligasjonene med porteføljepant tas i bruk, trolig til høsten. Høiberg sier til DN at det nok har vært for lite effektivitet i markedet for fastrentelån i Norge.Ifølge administrerende direktør Tom Høiberg i Terra Boligkreditt kan fastrentelån bli billigere når de nye obligasjonene med porteføljepant tas i bruk, trolig til høsten. Høiberg sier til DN at det nok har vært for lite effektivitet i markedet for fastrentelån i Norge.