Investorene venter i dag spent på USAs arbeidsmarkedsrappport for mai. Etter gårsdagens jobless claims-tall går spekulasjonene på at sysselsettingsveksten falt i mai fra måneden før.Fra USA kommer også ISM non-manufacturing-indeksen klokken 16.SSB: befolkningsstatistikk. Befolkning og areal i tettsteder, 1. januar 2005.SSB: oversikt over nye foretak, 1. kvartal 2005.SSB: strukturstatistikk. Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 2003.SSB: oversikt over skogavvirkning for salg. Foreløpige tall, 2004.Her hjemme holder Apptix ekstraordinær generalforsamling, mens fristen for tegning i emisjon og andrehåndsalg av 5,0-6,7 millioner aksjer i Via Travel Group til kurs 32 kroner går ut klokken 15. Tilretteleggere er DnB Nor Markets og Enskilda Securities.
Innenriks:Utenriks:
Alta. Statsminister Kjell Magne Bondevik og statsrådene Svein Ludvigsen og Thorhild Widvey møter næringslivsledere fra Finnmark, Troms og Nordland. I møtet deltar også sametingspresidenten og fylkesordførerne i de tre fylkene.Bergen: Arkitektene Arne Berg og Håkon Christie vil få overrakt EUs kulturpris som kulturkommisjonen deler ut i samarbeid med Europa Nostra. Landbruksminister Lars Sponheim deltar ved utdelingen i Håkonshallen.Oslo: Stortinget har møte. Debatt om forsvarsministerens redegjørelse om EUs innsatsstyrker fra torsdag 2. juni. Flere utenrikssaker, deriblant interpellasjon fra Sp-leder Åslaug Haga til utenriksministeren om EU-grunnloven.Oslo: Kulturnatt i Oslo. Hundrevis av arrangementer byen rundt i tidsrommet 18.00 til 24.00.Oslo: Finansminister Per-Kristian Foss åpner Hundreårsfestivalen.Oslo. Finansdepartementet åpner dørene denne dagen for omvisninger i forbindelse med arrangementet Kulturnatt Oslo.Hammerfest: Olje- og energiminister Thorhild Widvey og fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen besøker Snøhvitanlegget på Melkøya.Torp: Utenriksdepartementet har bedt Norges Røde Kors om å være vertskap for 81 barn fra Beslan, Nord-Ossetia som overlevde gisseldramaet i september i fjor. Røde Kors-senteret Eidene på Tjøme i Vestfold er stilt til disposisjon for å gi barna gode sommeropplevelser under Norgesoppholdet.Oslo: Sammen med lederne for de politiske ungdomsorganisasjonene AUF, SU, Senterungdommen og RU har en del tidligere sentrale politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistiske Venstreparti utformet et politisk opprop om «Ny regjering - ny kurs 2004». Oppropet er i formen et forslag til prinsipielt grunnlag for en ny rød-grønn regjering.Stavanger: Rundt 20 ulike kulturinstitusjoner og aktører i Stavanger har gått sammen om å lage byens første Kulturnatt.Oslo: Inspirasjonsseminar for kvinner i arbeidslivet, Kvinner i vinden, går av stabelen i Oslo Konserthus.Oslo: Statens vegvesen inviterer til folkefest når det nye kollektive knutepunktet ved Nationaltheatret i Oslo åpnes. Det blir offisiell åpning ved skuespiller Lise Fjeldstad kl. 15.00.Oslo: Transparency International Norge holder seminar med tittelen: The Integrity Pact - a practical tool in the fight against corruption.Bergen: Ubåten KNM «Utstein» kommer tilbake til Haakonsvern etter fire måneder i Middelhavet. KNM «Utstein» har deltatt i operasjon Active Endeavour. Forsvarssjef Diesen vil dekorere besetningen med NATOs medalje for deltakelse i operasjonen.Oslo: Over 40 marinefartøyer fra 10 forskjellige land kommer til Oslo. 2.500 marinekvinner og -menn vil sette preg på byen. Målet er å skape en sjømilitær folkefest og er Sjøforsvarets bidrag til hundreårsmarkeringen.Oslo: Marinen inviterer til sjømilitær maktdemonstrasjon i Oslofjorden. Spesialstyrker vil demonstrere terrorbekjempelse mot kystvaktskipet «Andenes».Oslo: VideoMarathon 2005 arrangeres av Nordisk Film i samarbeid med TV2, Dagbladet, Oslo kinematografer, NOKIA og Elvebakken videregående skole. Mer enn 100 deltakere fra hele landet konkurrerer om å lage den beste kortfilmen på 48 timer.Oslo: Utstillingsåpning «Monarkiet & Fotografiet. 1905 - 2005». Fotografene Anders B. Wilse, Arne Knudsen og gjester. Tidligere stortingspresident, fotografmester Jo Benkow holder åpningstalen.Fredrikstad: Prinsesse Astrid fru Ferner besøker Fredrikstad Sanitetsforening i anledning foreningens hundreårsjubileum.Oslo: En 17 meter lang trailer med et uttrekkbart gallerirom står nå fullpakka med kunst og klar til å rulle over 6.000 mil til 17 steder langs svenskegrensa.Oslo: Foreningen! les arrangerer det første NM i poesi-slam, som er en blanding av diktopplesning, idrettskonkurranse og stand up. Deltakerne er både etablerte forfattere, skoleelever og unge hip hop-ere.Tønsberg: Tønsberg Middelalderfestival 2005.Brussel: Krise i EU etter at både Frankrike og Nederland sa nei til EUs grunnlov i folkeavstemninger. Frankrikes president Jacques Chirac og den tyske statsministeren Gerhard Schröder møtes lørdag i Berlin for å diskutere den politiske krisen.Paris: Frankrikes nyutpekte statsminister Dominique de Villepin offentliggjør trolig endringer i regjeringen, som følge av det franske neiet.Chakothi: Muslimske separatistledere fra det indiske Kashmir, på historisk besøk i det pakistanske Kashmir, vil fredag diskutere fredsmulighetene for regionen med pakistanske ledere.Kilder: NTB, TDN Finans