Både Guldbrandsen og sentralbanken forøvrig retter enmot folks låneiver. Banken frykter at gjelden i løpet av et par år vil være mer en dobbelt så høy som inntektene i husholdningssektoren.- Gjelden vokser meget sterkt fremover selv om vi legger til grunn både at renten øker og veksten i boligprisene dempes. Men det tar tid før lavere boligpriser slår ut i lavere lånevekst. Gjelden fortsetter å øke og blir mer enn dobbelt så høy som inntekten. Den har aldri vært så høy, og dette er høyt i internasjonal sammenheng, sier Guldbrandsen ifølge DN idag.Hun frykter at gjeldsbyrden til folk flest etterhvert vil slå ut i form av økt utlånstap i bankene.Neste hovedstyremøte finner sted 30. juni.