Den norske ti-åringen stuper, og ble i går notert til 3,597 prosent, et nivå ikke sett siden januar 1955, skriver DN. I Europa og USA er de tilsvarende papirene notert til hhv. 3,2 og rundt 3,9 prosent.Ifølge avisen peker ekspertene på flere ulike forklaringer til fallet.Kanskje tilsier 50 år med lave renter 50 år med lav økonomisk vekst. Kanskje vil inflasjonen stå stille, og eliminere behovet for oppgang i nominelle renter?Det pekes også på en unaturlig høy etterspørsel etter obligasjoner med lang løpetid, og at asiatiske land kjøper rentepapirer i USA og Europa for å holde renten nede.