Renteoverraskelse!

Riksbanken overrasker analytikerne, samtidig som presset på sentralbanksjef Svein Gjedrem øker.

Politikk

Den svenske Riksbanken kutter reporenten med 50 punkter til 1,50 prosent, fremgår etter dagens rentemøte.Forrige gang renten ble endret var 1. april 2004, da 50 punkter ble kuttet.En rundspørring blant analytikerne viser ifølge Reuters at 12 av 13 økonomer ventet rentekutt fra den allerede historisk lave reporenten. Åtte av 12 ventet 25 punkters kutt, mens tre så for seg 50 punkter.Dagens svenske rentebeslutning gjør neppe jobben Svein Gjedrem og Norges Bank skal foreta seg 30. juni stort enklere.

Nyheter
Næringsliv