Ved inngangen til 2004 hadde gullbeholdningen en markedsverdi på nær 3,3 milliarder kroner. 28. januar 2004 solgte Norges Bank 16 tonn av gullbeholdningen på totalt 3,5 tonn mynterr og 33,5 tonn gullbarrer.Det var da også besluttet å selge resten av sentralbanken gullbeholdning fordi den ikke utgjorde mer enn 1 prosent av bankens internasjonale reserver, og dermed i liten grad bidro til å spre risikoen i reserven.Resten av gullbeholdningen ble solgt i løpet av 2004. Nå har banken bare igjen myntene som var med på gulltransporten til England under krigsutbruddet og syv gullbarrer, opplyser fagdirektør Asbjørn Fidjestøl i Norges Bank til HegnarOnline.I forhold til historisk kostpris ga dette en gevinst på 2,8 milliarder kroner. Tidligere foretatte avskrivninger på drøyt 2,7 milliarder ble overført fra annen egenkapital og inngår i årsresultatet for 2004. 77 millioner kroner vises som realisert gevinst under avkastning på internasjonale reserver.