I slutten av mai trådte første del av den nye tyske panteloven i kraft. Ikrafttredelsen innebærer en pant på engangsemballasje på 25 cent.I denne forbindelse sendte P-System, det største pantesystemet i Tyskland, ut ensom sier at de i første omgang legger opp til å bruke håndscannere i de mindre butikkene. Det mest interessante er imidlertid at panteautomater ikke er nevnt med ett eneste ord.Dette står i motsetning til tidligere uttalelser fra P-System om at automatiseringen skulle starte nå i sommer.Og en kilde HegnarOnline har vært i kontakt med har fra P-System sjef Jörg Veil fått bekreftet at utrullingen av returautomater er forskjøvet til 1. halvår 2006.Veil begrunner dette med forberedelsen av et nasjonalenhetlig retursystem, der alle velkjente forhandlere og drikkevareaktører deltar. Disse forberedelsene skal ifølge den delen av den nye panteloven som da trer i kraft, starte i begynnelsen av neste år.- Da blir formodentlig P-System avløst, skriver Veil i en e-post til vår kilde.