Anbefaler Gjensidige

Gjensidige får livsforsikrings-konsesjon dersom Kredittilsynets anbefaling blir tatt til følge.

Kredittilsynet anbefaler Finansdepartementet å gi konsesjon til oppstart av Gjensidige Livsforsikring AS. Selskapet skal være et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring og tilby livsforsikring med investeringsvalg. Kredittilsynet anbefaler Finansdepartementet å gi konsesjon til oppstart av Gjensidige Livsforsikring AS. Selskapet skal være et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring og tilby livsforsikring med investeringsvalg. Tilsynet anbefaler Finansdepartementet å gi konsesjon etter loven om forsikringsvirksomhet, og at det ikke blir stilt krav om et mellomliggende holdingselskap.Her er brevet fra Kredittilsynet.