Regjeringen omfordeler 8,1 mrd.

Budsjettet: Regjeringen omfordeler 8,1 milliarder kroner sammenlignet med forslaget til statsbudsjett fra Bondevik-regjeringen.

Publisert 10. nov. 2005 kl. 10.04
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 06.33
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 195 ord
6,4 milliarder finansieres ved økte skatter.skattene foreslås økt med tre milliarder kroner.Forslaget fra Bondevik-regjeringen om å øke matmomsen fra 11 til 13 prosent opprettholdesDet legges opp til en reell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,7 milliarder kroner, eller vel 3,5 prosent.Maksimalprisen for en heltids barnehageplass reduseres til 2.250 kroner per måned fra 1. januar 2006.På avgiftssiden øker årsavgiften for mopeder, traktorer og veterankjøretøy til 365 kroner. Det vil bli innført en engangsavgift på lastebiler på mellom 3,5 og 7,5 tonn.
Dette kommer fram ved at Bondevik-regjeringens forslag til skattelettelser trekkes tilbake og at Dette kommer fram ved at Bondevik-regjeringens forslag til skattelettelser trekkes tilbake og at 1,3 milliarder kroner kommer fra økte avgifter. 1,3 milliarder kroner kommer fra økte avgifter. . . Regjeringen legger opp til uendret bruk av oljepengene. Sammenlignet med Bondevik-regjeringens forslag er veksten i den frie inntektene på 3,8 milliarder kroner. Bevilgningene til barnehager økes med 1,3 milliarder kroner. Bevilgningene for å styrke innsatsen mot fattigdom øker med 500 millioner kroner.Forslaget om å avvikle grunnavgiften på engangsemballasje trekkes tilbake og det er samme gjøres med forslaget om avvikle sjokoladeavgiften mens avgiften på alkoholfrie drikkebarer blir som i dag. (©NTB)