Russland vil presse Norge?

Russisk politiker vil presse Norge med olje for å godta de russiske kravene for mer fisk i Svalbardsonen.

Russlands fremste politiker fra Murmansk-området vil nekte norsk deltagelse på russisk sokkel hvis ikke Norge føyer seg etter russiske krav i Svalbardsonen, skriver DN.Valentin Luntsevitsj, som er representant i statsdumaen fra Murmansk Oblast, vil bruke olje og gass som pressmiddel for mer fisk fra Svalbardsonen.En løsning på grensetvisten i Barentshavet kan åpne en gigantisk ny olje- og gassprovins og således er det interessant å komme frem til en løsning.Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det er mulig å komme frem til en avtale, men sier til Aftenposten at Russland og Norge har tid til å vente på en god løsning.