Vil ha strengere meglerregler

- Meglernes mulighet til å profittere på eiendomshandler må begrenses, mener forbrukerminister Karita Bekkemellem.

Den nye forbrukerministeren ønsker å tette eiendomsmeglernes smutthull, forteller DN idag. Hun vil ha like strenge regler for eiendomsmeglere som for aksjemeglere.- Vi kan ikke legge opp til en praksis der meglere kan favorisere sin egeninteresse, sier hun ifølge avisen.Bekkemellem mener det er et paradoks når man tenker på at aksjemeglere opptrer overfor profesjonelle aktører, mens eiendomsmeglerne stort sett har med amatører å gjøre.- Ikke bare amatører, men amatører som jevnt over har meget begrenset erfaring med bolighandler, sier hun ifølge avisen.